Kinga Gałązka

Nauczycielka matematyki, autorka podręczników i materiałów pomocniczych do kształcenia matematycznego. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz uczelniami wyższymi, wdrażając do praktyki edukacyjnej nowoczesne technologie cyfrowe wspomagające proces stymulowania aktywności twórczej uczniów.

 

Bartosz Szumny

Absolwent studiów matematycznych i ekonomicznych. Prowadzi klasy matematyczno-fizyczne oraz kółka zainteresowań przygotowujące do zawodów matematycznych. Realizuje opracowany przez profesora Henryka Pawłowskiego autorski program nauczania matematyki. Przewodniczy pracom kujawsko-pomorskiego komitetu okręgowego Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Joanna Karłowska-Pik

Doktor nauk matematycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie zajmuje się zagadnieniami z zakresu statystyki, eksploracji danych oraz teorii prawdopodobieństwa. Aktywnie popularyzuje matematykę jako autor i redaktor książek popularnonaukowych, współorganizator różnych wydarzeń oraz prowadząca kursy doszkalające dla pracowników uczelni wyższych i nauczycieli.

Henryk Pawłowski

Nauczyciel matematyki, autor wielu książek ‒ podręczników szkolnych do matematyki oraz publikacji przygotowujących do olimpiady z tego przedmiotu. W ramach kół matematycznych wspierał licealistów i gimnazjalistów w osiąganiu sukcesów na olimpiadach matematycznych.