• Wstępy i podsumowania lekcji pomagają uczniowi w przygotowaniu do sprawdzianów ‒ uczeń wie, co jest od niego wymagane.
  • Zaproponowane zadania i rozwiązania krok po kroku ułatwiają naukę i zrozumienie omawianych zagadnień.
  • Atrakcyjna forma graficzna i wyróżnienie najważniejszych wzorów wspierają zapamiętywanie informacji oraz szybką powtórkę.
  • Zróżnicowany stopień trudności zadań ułatwia prowadzenie lekcji w klasach o różnych poziomach.

 
Wstępy i podsumowania lekcji pomagają uczniowi w przygotowaniu do sprawdzianów ‒ uczeń wie, co jest od niego wymagane.