Maturalne karty pracy i karty pracy wraz z odpowiedziami

 

  • Nowa, perforowana forma umożliwia oderwanie wybranej karty
    z zadaniami, wykonanie ich i sprawdzenie rozwiązań przez nauczyciela.
  • Zadania pomagają uczniom w przygotowaniu do egzaminu maturalnego oraz w nauce do bieżących sprawdzianów.
  • Wybrane zadania są dostępne także w prezentacji multimedialnej, którą można wyświetlić z komputera z Multiteki lub ze smartfona z aplikacji Operon 45.
  • Odpowiedzi do kart pracy są dostępne w Multitece: dla klasy 3 do wszystkich zadań, dla klas 1 i 2 do wybranych zadań, oznaczonych w publikacji ikoną globusa.