Karty pracy ucznia

Perforowana forma publikacji umożliwia oderwanie wybranej karty z zadaniami, wykonanie ich i sprawdzenie rozwiązań przez nauczyciela. Wybrane zadania są dostępne w aplikacji Operon 45 z możliwością wyświetlania i omawiania ich podczas lekcji.