• Propozycje projektów o zróżnicowanym stopniu trudności aktywizują ucznia podczas lekcji.
  • Prezentowane treści uczą praktycznych umiejętności i rozwijają talenty muzyczne ucznia.
  • Podsumowania tematów systematyzują wiedzę i wskazują uczniowi najważniejsze zagadnienia do zapamiętania przed sprawdzianem.