Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Nauczycielka, autorka programów nauczania, materiałów metodycznych i podręczników do nauczania plastyki i zajęć artystycznych. Doradca metodyczny plastyki, zajęć artystycznych, muzyki i wiedzy o kulturze. Ekspert MEN do spraw wdrażania reformy programowej w zakresie