Karty pracy ucznia

Perforowana forma publikacji umożliwia oderwanie dowolnej karty z zadaniami, wykonanie ich i sprawdzenie rozwiązań przez nauczyciela. Wybrane zadania są także dostępne w aplikacji Operon 45 z możliwością wyświetlania i omawiania ich podczas lekcji.