• Starannie dobrane treści pomagają zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania na rynku pracy, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Wstępy i podsumowania lekcji porządkują wiedzę i wskazują priorytety ‒ uczeń wie, co jest od niego wymagane.
  • Liczne elementy graficzne, wykresy i tabele pozwalają lepiej zrozumieć oraz zapamiętać skomplikowane dla ucznia zagadnienia.
  • Spójna budowa wszystkich części podręcznika wspiera dobrą organizację lekcji.