Sprawnie i skutecznie przygotuj do matury 

Powtórki maturalne i wsparcie ucznia w samodzielnej nauce

  • Repetytorium z odpowiedziami do wszystkich zadań i rozwiązaniami krok po kroku pomaga uczniom wyćwiczyć umiejętność udzielania odpowiedzi zgodnie z kryteriami oceniania, a to zwiększa szanse na otrzymanie wyższej liczby punktów na egzaminie maturalnym.
  • Regularne rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych pomoże w diagnozie poziomu opanowania wiedzy z poszczególnych działów, a także we wskazaniu zagadnień wymagających powtórki.
  • Braki wiedzy uczeń może uzupełnić pracą z vademecum, w którym znajdzie teorię podaną w skrótowej formie.