Wydruk publikacji w formie perforowanej umożliwia oderwanie wybranej karty z zadaniami, wykonanie ich i sprawdzenie rozwiązań przez nauczyciela. Wybrane zadania są również dostępne w aplikacji na lekcję Operon 45 z możliwością wyświetlania i rozwiązywania ich na tablicy.

      

Karty pracy

- Zakres podstawowy

  • dla uczniów zdających maturę z innych przedmiotów
  • skorelowane z podręcznikiem zestawy zadań i ćwiczeń

      

Maturalne karty pracy

- Zakres rozszerzony

  • dla uczniów zdających maturę z danego przedmiotu
  • doskonałe przygotowanie do egzaminu maturalnego już od pierwszej klasy