• Materiały źródłowe, dane liczbowe, mapy, rysunki satyryczne i polecenia do nich uczą analizowania treści i przygotowują do zadań typu maturalnego.
  • Propozycje dyskusji oraz projektów kształtują umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i prezentacji swojego stanowiska.
  • Spis publikacji i stron WWW zachęcają ucznia do samodzielnej pracy i poszerzania wiedzy.