• Syntetyczne podsumowania ułatwiają przygotowanie uczniów do sprawdzianów.
  • Rozwiązania graficzne takie jak tabele i schematy wspierają odnajdywanie i zapamiętywanie przez uczniów istotnych treści.
  • Zrozumiały dla uczniów język ułatwia naukę i zrozumienie prezentowanych treści.