• Podsumowania lekcji i pytania kontrolne ułatwiają przygotowanie uczniów do sprawdzianów.
  • Atrakcyjne dla uczniów elementy graficzne sprzyjają zapamiętywaniu informacji.
  • Proponowane w podręcznikach doświadczenia umożliwiają zrozumienie zagadnień chemicznych poprzez działanie.
  • Syntetyczne treści i zrozumiały dla uczniów język ułatwiają naukę.