• Infografiki i schematy postępowań w prosty sposób przedstawiają najważniejsze instrukcje zachowania w kryzysie.
  • Tabele, wykresy oraz elementy graficzne prezentują najważniejsze informacje w formie, która ułatwia uczniom zapamiętywanie treści i ich powtórkę przed sprawdzianem.
  • Proponowane zadania i projekty angażują uczniów i zachęcają uczniów do samodzielnej nauki.
  • Niezbędne numery telefonów alarmowych, adresy instytucji i organizacji służących obywatelom stanowią wartościową pomoc nie tylko w sytuacjach zagrożenia.