Elementy budowy podręcznika wspierają pracę na lekcji oraz praktyczne zrozumienie omawianych tematów:

  • Syntetyczne podsumowanie tematów i zadania pomagają uczniom w utrwalaniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów.
  • Przedstawione teksty źródłowe, cytaty, materiały ikonograficzne i towarzyszące im ćwiczenia oraz eksperymenty i obserwacje wspierają lepsze zrozumienie omawianych tematów.  
  • Atrakcyjna forma graficzna ułatwia uczniom odnajdywanie i zapamiętywanie informacji.