Grzegorz Kornaś

mgr Grzegorz Kornaś  jest nauczycielem dyplomowanym. Studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1980r. Od 1.IX.1980r. pracuje jako nauczyciel fizyki w szkołach ponadpodstawowych. Jest egzaminatorem i weryfikatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Od 2005r. bierze udział w ocenianiu arkuszy egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego z fizyki. Jego pierwsza publikacja ukazała się w 1984 roku w: Nuclear Instruments and Methods in Physics. Jest autorem czterech podręczników i dwóch zbiorów zadań dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.