• Pytania i polecenia na zakończenie lekcji pomagają uczniom w przygotowaniach do sprawdzianów.
  • Proponowane polecenia do rozwiązania na lekcji angażują uczniów, a różny poziom ich trudności wspiera prowadzenie lekcji w każdej klasie.
  • Zrozumiały dla uczniów język i syntetyczne treści ułatwiają naukę.