• Opracowany do każdego tematu blok zadań o różnym poziomie trudności wspiera utrwalanie zagadnień omawianych na lekcji.
  • Wyróżnione kolorem niezbędne definicje, prawa i wzory wskazują uczniom najważniejsze informacje oraz wspierają ich w przygotowaniu do sprawdzianów.
  • Prosty i zrozumiały dla uczniów język ułatwia naukę.