Jolanta Kijakowska

Specjalistka z obszaru zarządzania, prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji, marketingu, kształcenia zawodowego i przedsiębiorczości. Nauczyciel dyplomowany z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą w różnych typach szkół, szkoleniowiec oraz wykładowca na studiach I, II stopnia oraz studiach podyplomowych. Obecnie konsultant ds. wspomagania pracy szkół oraz oświatowej kadry kierowniczej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Autorka wielu artykułów, programów szkoleniowych, programów nauczania, pakietów edukacyjnych, podręcznika metodycznego dla nauczycieli oraz podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu ekonomii w praktyce oraz podstaw przedsiębiorczości w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku przez MEN

Zbigniew Smutek

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, absolwent studiów podyplomowych z konstytucjonalizmu na Wydziale Prawa UMCS. Wychowawca ponad 50 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Jarosław Korba

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, geografii oraz ekonomii w praktyce. Wykorzystuje doświadczenie zdobyte w biznesie w pracy z młodzieżą, pracy dydaktycznej oraz przy opracowywaniu podręczników szkolnych. Pełnił funkcje doradcy metodycznego, uczestniczył w pracach nad opracowaniem podstawy programowej, jest pomysłodawcą przedmiotu ekonomia w praktyce.