• Wyróżnione graficznie najważniejsze definicje, schematy i wykresy ułatwiają odnajdywanie oraz zapamiętywanie przez uczniów najważniejszych informacji.
  • Podsumowania działów wskazują uczniom najważniejsze treści, a także pomagają w przygotowaniu do sprawdzianów.
  • Wzory dokumentów i ćwiczenia do nich wspierają praktyczne zrozumienie omawianych zagadnień.