• Wyróżnione kolorem definicje oraz podsumowania lekcji wskazują uczniom najważniejsze informacje i wpierają ich w przygotowaniu do sprawdzianów.
  • Materiały źródłowe wzbogacone ćwiczeniami i propozycje do dyskusji pomagają zaktywizować uczniów podczas lekcji.
  • Ikony na marginesach pomagają uczniom odnaleźć najważniejsze elementy lekcji.