Zeszyty ćwiczeń wraz z odpowiedziami

 

  • Nowa, perforowana forma umożliwia oderwanie wybranej karty
    z zadaniami, wykonanie ich i sprawdzenie rozwiązań przez nauczyciela.
  • Zadania pomagają uczniom w praktycznym utrwalaniu wiedzy oraz w przygotowaniu do bieżących sprawdzianów.
  • Wybrane zadania są dostępne także w prezentacji multimedialnej, którą można wyświetlić z komputera z Multiteki lub ze smartfona z aplikacji Operon 45.
  • Odpowiedzi do zeszytów ćwiczeńdo klasy 3 do wszystkich zadań są dostępne w Multitece.