Autorzy: Zyta Sendecka, Jolanta Dobrowolska, Ewa Wierbiłowicz             

Numer dopuszczenia MEN ‒ 913/3/2017

Podręcznik wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne poprzez zastosowanie zasady przyczyna – skutek oraz holizmu, czyli ukazywania powiązań z innymi dziedzinami. Dodatkowo jest dostosowany do różnego rozkładu godzin w poszczególnych klasach.

Zyta Sendecka, Ewa Wierbiłowicz, Jolanta Loritz-Dobrowolska, autorki podręcznika 

Zajrzyj do podręcznika   program nauczania    zamów podręcznik

Obudowa dydaktyczna podręcznika zawiera m.in. plan wynikowy, plan dydaktyczny.    pobierz zestaw

Nowość – materiały ułatwiające nauczycielom wyrównanie niespójności między treściami nauczanymi w dotychczasowych klasach 4–6 a tymi z klasy 7, w której rozpoczyna się już realizacja treści z nowej podstawy programowej.