Maria Barbara Szczepaniak
Od początku kariery zawodowej związana z Liceum Ogólnokształcącym w Strzelnie, którego jest absolwentem. Uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania chemii oraz tytuł nauczyciela dyplomowanego. Permanentnie podnosiła kwalifikacje zawodowe, ukończyła m.in.: Podyplomowe Studium Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Podyplomowe Studium Turystyki i Krajoznawstwa. Pełniła funkcję egzaminatora z chemii OKE w Gdańsku. Każdego roku z sukcesami przygotowywała uczniów do egzaminów na wyższe uczelnie, konkursów i olimpiad. Była doradcą metodycznym. Organizowała zawody chemiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest autorem zadań na próbny egzamin dojrzałości z chemii oraz zadań z chemii na próbne egzaminy gimnazjalne, współautorem programu klasy o profilu podstawowym z rozszerzoną wiedzą ekologiczną, autorem artykułów o nauczaniu wiedzy ekologicznej.

Wielokrotnie nagradzana, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami kuratora oświaty i innymi.

Swój wolny czas poświęca czytaniu książek, zwłaszcza science fiction.

Wiesława Nowak

Nauczyciel dyplomowany z 33-letnim stażem pracy, zarówno w szkole gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. Wychowawca wielu laureatów konkursów przedmiotowych z chemii. Współpracuje z uczelniami wyższymi. Prowadzi liczne projekty chemiczne. Pasjonat chemii doświadczalnej. Uważa, że uczeń musi zobaczyć substancje na żywo, tak jak i większość doświadczeń, możliwych do wykonania w pracowni. Chętnie prowadzi zajęcia laboratoryjne dla uczniów, wykorzystując ich zapał w poszukiwaniu nowych eksperymentów. Stosuje zasadę: eksperyment to najlepsza metoda do poznania chemii.