Istotna i praktyczna wiedza dla ucznia

• Nauczysz ucznia właściwego reagowania w niebezpiecznych sytuacjach
• Skutecznie przekażesz uczniowi istotną praktyczną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy
• Twój uczeń będzie znał zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa
• Zainteresujesz uczniów swoim przedmiotem
• Skutecznie zrealizujesz nową podstawę programową

Czytelna i przyjazna formuła

• Dogłębnie porusza wszystkie zagadnienia podstawy programowej.
• Infografiki i schematy szybko nauczą zasad postepowania w sytuacjach zagrożeń
• Podsumowania i ćwiczenia po każdej lekcji pomogą w nauce do sprawdzianu
• Prosty, przystępny język – skupi uwagę ucznia i ułatwi zrozumienie zagadnień
• Wysokiej rozdzielczości zdjęcia pozwolą na wzrokowe zapamiętanie omawianego materiału