Barbara Boniek

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Autorka innowacji pedagogicznych: „Klasa Ratownicza w gimnazjum” oraz „Żyję zdrowo i bezpiecznie. Mały ratownik” dla klas I-III SP. Pomysłodawca i realizatorka ogólnopolskich konkursów: „Ratujemy życie” (szkoły podstawowe) oraz „Działam bezpiecznie” (gimnazjum). Organizatorka cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji „Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy” skierowanej do nauczycieli i środowiska medycznego (WSG). Koordynator międzynarodowego programu „Serce na start”. Autorka 32 publikacji naukowych, materiałów dydaktycznych oraz współautorka podręcznika „Edukacja dla bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

ppłk rezerwy Andrzej Kruczyński

Były oficer GROM, uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych. Współpracował z czołowymi służbami i formacjami zagranicznymi. Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej. Kierował dużymi grupami ludzi podczas bardzo poważnych i ryzykownych przedsięwzięć. Od kilkunastu lat w biznesie jako: trener, kierownik szkoleń, konsultant, instruktor. W latach 2009-2014 Szef Bezpieczeństwa Stadionu Narodowego w Warszawie. Tam też pełnił funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa na większości imprez masowych, w tym wszystkich spotkaniach piłkarskich w ramach EURO 2012 rozgrywanych w Warszawie. Wielokrotnie zapraszany jako ekspert, komentator  do programów telewizyjnych oraz radiowych. Współautor podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz książki  „Imprezy Masowe. Organizacja, Bezpieczeństwo, Dobre Praktyki”.