Aby w pełni uwzględnić indywidualne potrzeby uczniów, co jest koniecznością na tym etapie edukacji, zalecamy korzystanie z Ortograffiti z Bratkiem. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci wymagających dodatkowych ćwiczeń oraz dzieci sześcioletnich.

Ważne! Zgodnie z projektem nowej ustawy o systemie oświaty nauczyciele mają prawo korzystać, w ramach jednej klasy czy grupy, z różnych materiałów ćwiczeniowych na zajęciach obowiązkowych (czyli lekcjach), zależnie od potrzeb uczniów. To oznacza, że w ramach dotacji MEN na materiały ćwiczeniowe, dla uczniów wymagających dodatkowego wsparcia, a szczególnie dla dzieci sześcioletnich, można zakupić Ortograffiti z Bratkiem. Dla pozostałych dzieci można zakupić inne materiały ćwiczeniowe. Ortograffiti z Bratkiem można wykorzystywać również na zajęciach dodatkowych np. dydaktyczno-wyrównawczych. Materiały na zajęcia dodatkowe nadal kupują rodzice, gdyż MEN zapewnia dofinansowanie wyłącznie na materiały wykorzystywane na zajęciach obowiązkowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ