· Ćwiczenia do interaktywnego rozwiązywania sprawiają, że dzieci uczą się, ale mają wrażenie uczestnictwa w zabawie, a nawet w formie gry komputerowej.

· Zadania w multibooku nie stanowią jedynie powielenia tego, co znajduje się w ćwiczeniach drukowanych. Są doskonałym sposobem na wprowadzenie nowych typów ćwiczeń, a także na uzupełnienie i poszerzenie materiału.

· Ćwiczeniami interaktywnymi nie sposób się znudzić. Stopniowanie trudności wraz ze zwiększającymi się umiejętnościami uczniów pozwala rozwiązywać to samo zadanie w sposób dostosowany do możliwości.

· Niektóre zadania dają możliwość zapisania wyników dzieci, dzięki czemu przez zabawę wprowadzamy element współzawodnictwa, w bardzo łagodnej formie – podnoszącej motywację, ale niewzmagającej wzajemnej niechęci wśród uczniów.

POBIERZ Z MULTITEKI