Autorzy: Roman Grzybowski, Tomasz Gburek

Numer dopuszczenia MEN ‒ 894/1/2017

zajrzyj do podręcznika    pobierz program nauczania    plan wynikowy i plan dydaktyczny    zamów podręczniki 

Praca z naszym podręcznikiem będzie dla każdego ucznia ciekawą i twórczą przygodą. Nowe zjawiska uczeń będzie mógł zaobserwować w przeprowadzanych doświadczeniach i na licznych interesujących przykładach. Dzięki temu stanie się prawdziwym odkrywcą i znajdzie własną drogę do zrozumienia podstawowych praw fizyki.

Dr Tomasz Gburek i Roman Grzybowski, autorzy podręcznika