Autorzy: Magdalena Dudaczyk, Marcin Chrabelski              

Numer dopuszczenia MEN ‒ 918/3/2017

zajrzyj do publikacji     plan wynikowy i plan dydaktyczny    zamów podręcznik   pobierz program nauczania

Bez wątpienia zaletą podręcznika jest jasność przedstawionych treści. Uczniowie rozumieją to, co czytają. W przypadku nieobecności na lekcji są w stanie samodzielnie uzupełnić braki. Łatwo im przygotować się do sprawdzianów.

Magdalena Dudaczyk, Marcin Chrabelski, autorzy podręcznika