Nie ma wątpliwości, że bardzo ważne jest, aby uczeń poznał i docenił własny region, by potrafił dbać o najbliższe otoczenie i przewidywał wpływ swojego zachowania na środowisko. W podręczniku uczeń zapoznaje się z geografią fizyczną i gospodarczą Polski oraz ze stanem środowiska naturalnego i formami jego ochrony.

  • Element „Jak to zrobić?” pomaga w kształceniu umiejętności rozwiązywania ćwiczeń metodą „krok po kroku”.
  • Zróżnicowane tematy projektów do realizacji są inspiracją dla ucznia do poznawania własnego otoczenia i docenienia jego walorów.
  • Moduł z zadaniami „Sprawdź, czy potrafisz” na zakończenie każdego działu daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i wiadomości.
  • Liczne, starannie opracowane mapy, wysokiej jakości schematy, wykresy, ilustracje i zdjęcia ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień.