Autorzy: Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek

Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie i rozwinięcie ćwiczeń zawartych w podręczniku do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Poprzez strukturyzację wiedzy (schematy, wykresy) wpływa na jej utrwalenie przez ucznia. Ćwiczenia zawarte w pierwszych działach budują u ucznia przede wszystkim poczucie, że jego najbliższe otoczenie jest także częścią historii. Kolejne działy utrwalają podstawowe informacje na temat najważniejszych bohaterów narodowych i kształtują postawę szacunku dla ich dokonań. Lekcje powtórzeniowe porządkują informacje z zakresu chronologii historii Polski.