Autorzy: Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki

Numer dopuszczenia MEN - 910/4/2017

zajrzyj do publikacji     plan wynikowy i plan dydaktyczny    zamów podręcznik

Podręcznik nie koncentruje się na przedstawianiu suchych faktów, lecz na wyjaśnianiu procesów historycznych. Kwestie historii politycznej przedstawia w kontekście i wiąże z zagadnieniami przemian cywilizacyjnych, gospodarczych, społecznych i obyczajowych. Przystępnym językiem opowiada o historii, nie pozwala zagubić się uczniowi w jej meandrach. Przeciwnie ‒ jej zawiłości czyni prostymi, a zarazem intrygującymi.

Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki, autorzy podręcznika