Autorzy: Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki

Numer dopuszczenia MEN - 910/4/2017

zajrzyj do publikacji     zamów podręcznik

Podręcznik nie koncentruje się na przedstawianiu suchych faktów, lecz na wyjaśnianiu procesów historycznych. Kwestie historii politycznej przedstawia w kontekście i wiąże z zagadnieniami przemian cywilizacyjnych, gospodarczych, społecznych i obyczajowych. Przystępnym językiem opowiada o historii, nie pozwala zagubić się uczniowi w jej meandrach. Przeciwnie ‒ jej zawiłości czyni prostymi, a zarazem intrygującymi.

Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki, autorzy podręcznika

Obudowa dydaktyczna podręcznika zawiera m.in. plan wynikowy i plan dydaktyczny.     zobacz zestaw

Nowość – materiały ułatwiające nauczycielom wyrównanie niespójności między treściami nauczanymi w dotychczasowych klasach 4–6 a tymi z klasy 7, w której rozpoczyna się już realizacja treści z nowej podstawy programowej.