Autor: Elżbieta Maćkowska

Zeszyt ćwiczeń został przygotowany do treści zawartych w podręczniku do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ćwiczenia można wykorzystywać zarówno w czasie lekcji, jak i jako pracę domową dla uczniów. Zamieszczone tu zadania rozwijają spostrzegawczość, logiczne myślenie, kojarzenie i wyciąganie wniosków. Mają zróżnicowany poziom trudności i formę: zadania do uzupełnienia, krzyżówki, szyfrogramy, chronologia, tabele, fotografie i teksty źródłowe do zinterpretowania. Korzystanie z tego dodatkowego materiału dydaktycznego pomoże w utrwaleniu i usystematyzowaniu wiedzy uczniów.