Maria Pacholska

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z 35-letnim stażem pracy. Uhonorowana nagrodami branżowymi i organizacji społecznych. Autorka wielu projektów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów o zasięgu wojewódzkim, realizowanych we współpracy z ODN i KO w Poznaniu. Współautorka seminarium „Ze sztuką przez wieki” dla nauczycieli w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Współpracownik OKE w Poznaniu. Uczyła na wszystkich poziomach edukacyjnych. Jest autorką i współautorką około 50 podręczników, zeszytów ćwiczeń, programów nauczania, zbiorów zadań maturalnych oraz przewodników metodycznych dla nauczycieli. Autorka książek popularnonaukowych i zeszytów ćwiczeń „Powstanie wielkopolskie 1918–1919”.

Prywatnie – pasjonatka architektury i sztuki oraz wielbicielka opery i baletu. Miłośniczka historii Poznania. Swoimi pasjami dzieli się z uczniami, organizując dla nich wycieczki po Poznaniu. Zwiedza z nimi także muzea, nie tylko poznańskie.

Wiesław Zdziabek

Doświadczony nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, uhonorowany przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem Profesora Oświaty. Autor i współautor programów nauczania, podręczników i różnorodnych materiałów pomocniczych do nauczania, uczenia się historii i wiedzy o społeczeństwie oraz książek popularnonaukowych: „Powstanie wielkopolskie 1918–1919”, „Polacy na frontach II wojny światowej – u boku sojuszników” oraz „Polska Walcząca 1939–1945”. Prowadzi edukacyjną stronę internetową www.zdziabek.pl, zawierającą notatki z lekcji, skrypt do nauki historii, zbiór quizów historycznych, wybór ilustracji i źródeł historycznych oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika „Mówią Wieki”.

Jest również miłośnikiem zwierząt – między innymi czynnie uczestniczy w akcjach poszukiwania domów adopcyjnych dla bezdomnych zwierząt. Ponadto jest miłośnikiem tańca towarzyskiego i uwielbia niekończące się wędrówki po górach.