Janusz Ustrzycki

Nauczyciel dyplomowany z ponad 20-letnim stażem pracy nauczycielskiej. Pracował na stanowisku nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej (ośmioklasowej, sześcioklasowej), gimnazjum i liceum. Obecnie pracuje jako nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Pełni również funkcję redaktora naczelnego periodyku PCEN „Nauczyciel i Szkoła”.

Ukończył studia doktoranckie z historii na Uniwersytecie Rzeszowskim i jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Autor podręczników do nauczania historii w gimnazjum w klasach I, II i III, w szkołach ponadgimnazjalnych w klasie I oraz współautor podręczników do klasy II. Wielokrotnie był autorem pytań oraz recenzji konkursów historycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Interesuje się historią, filmem, muzyką i literaturą.

Mirosław Ustrzycki

Doktor historii i magister kulturoznawstwa. Przez kilka lat był wykładowcą akademickim na Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie freelancer zajmujący się pisaniem i redagowaniem tekstów w zakresie historii. Jest autorem publikacji popularyzatorskich i naukowych, w tym monografii: „Ziemianie polscy na Kresach 1864–1914. Świat wartości i postaw”. Współautor podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych do klasy II i autor podręcznika do klasy III.

Współpracował z Podkarpackim Kuratorium Oświaty przy organizacji konkursów historycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych. Specjalizuje się w historii etnicznej oraz w dziejach przemian światopoglądowych i obyczajowych XIX–XX wieku.

Interesuje się kontrkulturą lat 60. XX wieku. Pasjonat światowego kina, miłośnik różnorakich rodzajów muzyki.