Jarosław Dulian

Miłośnik nowoczesnych technologii. Współpracuje z firmami, w których opiekuje się sprzętem komputerowym, a równolegle pracuje w szkole podstawowej. Nauczanie jest jego pasją – z przyjemnością planuje dla swoich podopiecznych niekonwencjonalne zadania i projekty, jest także autorem podręczników.

Interesuje się malarstwem, muzyką klasyczną i jazzową oraz historią I Rzeczypospolitej.