Autor: Wojciech Hermanowski

Numer dopuszczenia MEN ‒ 912/4/2017

zajrzyj do podręcznika      program nauczania     plan wynikowy i plan dydaktyczny     zamów podręcznik

Podręcznik prowadzi swoisty dialog z uczniem i zachęca go do samodzielnego myślenia. W każdym rozdziale uczeń wspólnie z autorem rozwiązuje problemy z różnych dziedzin życia i przedmiotów szkolnych, stosując podejście algorytmiczne.

Wojciech Hermanowski, autor podręcznika