Autor: Wojciech Hermanowski

Numer dopuszczenia MEN ‒ 912/4/2017

zajrzyj do podręcznika      program nauczania      zamów podręcznik

Podręcznik prowadzi swoisty dialog z uczniem i zachęca go do samodzielnego myślenia. W każdym rozdziale uczeń wspólnie z autorem rozwiązuje problemy z różnych dziedzin życia i przedmiotów szkolnych, stosując podejście algorytmiczne.

Wojciech Hermanowski, autor podręcznika

Obudowa dydaktyczna podręcznika zawiera m.in. plan wynikowy i plan dydaktyczny.     zobacz zestaw

Nowość – materiały ułatwiające nauczycielom wyrównanie niespójności między treściami nauczanymi w dotychczasowych klasach 4–6 a tymi z klasy 7, w której rozpoczyna się już realizacja treści z nowej podstawy programowej.