Teresa Zawisza-Chlebowska

Dyplomowana nauczycielka języka polskiego, autorka programów nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum, licznych przewodników i artykułów metodycznych, współautorka podręczników do języka polskiego dla gimnazjum, rzeczoznawca ministerialny do spraw podręczników do języka polskiego oraz rzeczoznawca językowy. Obecnie dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie.

Od 1993 r. należy do Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów i aktywnie tam pracuje. Wielokrotnie zabierała głos w sprawach uczniów i nauczycieli, gdy wprowadzano reformę systemu edukacji (1999), na temat zmian kolejnych podstaw programowych, awansu zawodowego czy kształcenia nauczycieli. Jako edukatorka „Nowej Szkoły” prowadziła liczne zajęcia z nauczycielami, również jako specjalistka do spraw nauczania języka polskiego przedstawiała nauczycielom nowe programy i podręczniki, prezentowała nowatorskie rozwiązania metodyczne. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. Należy do Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Jest uzależniona od czytania, uwielbia podróże – dalekie i bliskie.

Barbara Klimczak

Kulturoznawczyni, teatrolożka, polonistka, trenerka wolności i praw człowieka. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka, RWCT International Consortium. Wykładowczyni, recenzentka, wieloletnia nauczycielka języka polskiego, konsultantka ds. edukacji kulturowej i przeciwdziałania dyskryminacji. Autorka i redaktorka poradników edukacyjnych do języka polskiego i wiedzy o kulturze, scenariuszy lekcji, współautorka podręczników do języka polskiego, konsultantka ds. dydaktycznych projektów medialnych.

Autorka i trenerka różnorodnych form doskonalenia nauczycieli, m.in. w zakresie nauczania interdyscyplinarnego, budowania autorytetu, zarządzania oświatą, wdrażania mechanizmów antydyskryminacyjnych w placówkach oświatowych. Uczestniczka Międzynarodowego Programu na Rzecz Integracji Dzieci Osieroconych Kinderdorf Pestalozzi/Trogen (Szwajcaria), między innymi projektów twinningowych „Wzmacnianie polityki antydyskryminacyjnej”, koordynatorka szkolnego programu m.st. Warszawa EURO 2012 = TOLERANCJA + RÓWNOŚĆ.

Prywatnie fanka teatru, literatury skandynawskiej i wędrówek krajoznawczych z przyjaciółką Birdą u nogi.

Elżbieta Tomińska

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego, edukator programu Nowa Szkoła, lider zespołu egzaminatorów OKE w Poznaniu, egzaminator części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego,   ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, przewodniczący wojewódzkich komisji konkursów polonistycznych dla uczniów szkół.