• Pytania rozpoczynające każdą lekcję skłonią ucznia do odkrywania zasad gramatycznych w codziennym języku.
  • Wyróżnienie ważnych informacji  - uczniowie łatwo znajdą kluczowe zagadnienia do zapamiętania
  • Ciekawe i zabawne ilustracje – Twoi uczniowie docenia luźniejsze chwile na lekcji
  • Zadania o różnym stopniu trudności – dasz satysfakcje z nauki uczniom o różnym możliwościach i poziomie wiedzy
  • Duża liczba ćwiczeń – będziesz mieć pewność, że Twoi uczniowie opanowali materiał w praktyce
  • Po każdym dziale syntetyczne podsumowania oraz sprawdziany wiedzy – Twoi uczniowie lepiej przygotują się do sprawdzianów