• Rozwiniesz w uczniach wrażliwość na ponadczasowe wartości i dzieła szeroko pojętej kultury.
  • Zainteresujesz wartościowymi utworami z literatury polskiej i światowej.
  • Zaszczepić w uczniach zamiłowanie do literatury.
  • Nauczyć szacunku do człowieka oraz dorobku cywilizacyjnego ludzkości.