• podręcznik daje podstawy do skutecznej nauki i utrwalania zasad poprawnej i skutecznej komunikacji
  • to kompendium wymaganej wiedzy o częściach mowy, budowie zdań, zasadach wymowy i poprawnej pisowni oraz stosowaniu ich w praktyce
  • przedstawia precyzyjnie i zrozumiale sformułowane zagadnienia i reguły gramatyczne