• Mnogość tekstów literackich i zagadnień kulturowych – łatwo dobierzesz materiał, by zaciekawić ucznia
  • Podsumowania materiału po każdym dziale ujęte na osi czasu – uczeń zapamięta chronologię wydarzeń 
  • „Warsztat krytycznego myślenia” na końcu każdego rozdziału – zaangażujesz uczniów do formułowania i wyrażania swoich opinii
  • Propozycje tworzenia własnych tekstów i prac domowych w ramach różnorodnych form pisarskich.
  • Ciekawe tematy projektów edukacyjnych – zainspirujesz uczniów do nieszablonowej i twórczej pracy
  • Gotowe propozycje sprawdzianów – znajdziesz wygodne podpowiedzi, na co zwrócić uwagę przy weryfikowaniu wiedzy ucznia