Poprawna polszczyzna to nie tylko zestaw zasad i reguł gramatycznych czy ortograficznych. To przede wszystkim właściwa, zrozumiała dla wszystkich komunikacja. Podręcznik porusza te zagadnienia. Uczniowie poznają części mowy, budowę i rodzaje zdań. Zapoznają się z poprawną wymową i pisownią. Publikacja wraz z podręcznikiem do kształcenia kulturowo-literackiego to niezbędna wiedza każdego ucznia klasy czwartej.

  • Przejrzysty układ podręcznika, liczne wyróżnienia graficzne oraz barwne rysunki i fotografie ułatwiają znalezienie najważniejszych informacji.
  • Inspirujące pytania na początku każdej lekcji pobudzają kreatywne myślenie.
  • Zadania do wykonania w grupie kształtują umiejętność pracy zespołowej.
  • Duża liczba zadań umożliwia opanowanie potrzebnych umiejętności praktycznych i zagadnień teoretycznych.