• pytania rozpoczynające każdą lekcję skłonią ucznia do odkrywania zasad gramatycznych w codziennym języku
  • graficzne wyróżnienie istotnych informacji pomoże znaleźć kluczowe zagadnienia i ułatwi ich zapamiętanie
  • duża liczba ćwiczeń ułatwi nie tylko opanowanie, lecz także skuteczne utrwalenie materiału
  • zadania o różnym stopniu trudności pozwolą odnieść sukces każdemu uczniowi
  • każdy dział kończy się podsumowaniem zawierającym syntetycznie zebraną wiedzę i sprawdzian umiejętności