• Optymalny dobór tekstów literackich – pozwoli zrealizować podstawę programową i zainteresuje uczniów
  • Przewodni motyw każdego rozdziału nawiązuje do pór roku i dopasowuje się do codziennych wydarzeń, których uczniowie doświadczają  – Twoi podopieczni łatwiej zrozumieją sens i przydatność omawianych zagadnień
  • Przykłady wymaganych form wypowiedzi wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich redagowania oraz wzorcowymi pracami – otrzymujesz użyteczny materiał do pracy
  • Różnorodne ćwiczenia do pracy indywidualnej i zespołowej – otrzymasz inspiracje by zróżnicować formułę lekcji
  • Testy sprawdzające po zakończeniu każdego działu – Twoi uczniowie dowiedzą się, w jakim stopniu zapamiętali wymagany materiał