• Bogaty zakres treści przekracza wskazania nowej podstawy - inspirująca baza do rozwijania zamiłowań Twoich uczniów do przedmiotu i literatury w ogóle
  • Zawarty materiał zawiera odniesienia do różnorodnych kontekstów (historycznych, biograficznych, kulturowych) - pomożesz uczniom lepiej zrozumieć zjawiska literackie i poszerzysz ich  horyzonty wiedzy.
  • Treści nawiązują do współczesności, zawierają liczne przykłady dnia codziennego – Twoi uczniowie łatwo zrozumieją sens i przydatność omawianego materiału

 

Podręcznik przyjazny dla uczniów i nauczycieli

  • Mnogość tekstów literackich i zagadnień kulturowych – łatwo dobierzesz materiał, by zaciekawić ucznia
  • Podsumowania materiału po każdym dziale ujęte na osi czasu – uczeń zapamięta chronologię wydarzeń
  • „Warsztat krytycznego myślenia” na końcu każdego rozdziału – zaangażujesz uczniów do formułowania i wyrażania swoich opinii
  • Propozycje tworzenia własnych tekstów i prac domowych w ramach różnorodnych form pisarskich.
  • Ciekawe tematy projektów edukacyjnych – zainspirujesz uczniów do nieszablonowej i twórczej pracy
  • Gotowe propozycje sprawdzianów – znajdziesz wygodne podpowiedzi, na co zwrócić uwagę przy weryfikowaniu wiedzy ucznia