• podręcznik pomoże zaszczepić w uczniach wrażliwość poznawczą
  • wesprze w zrozumieniu wartościowych utworów z literatury polskiej i światowej
  • nauczy dbać o kulturę języka i odpowiedzialności za słowo
  • pomoże uczniowi dostrzegać związek literatury z otaczającym go światem
  • wykształci szacunek do dorobku kulturowego własnego narodu i otwartości na dorobek innych kultur