• tematyczne rozdziały z testem podsumowującym pomogą wdrożyć uczniów do samooceny i samokontroli
  • optymalny dobór tekstów  da pewność realizacji podstawy programowej
  • atrakcyjne zadania do tekstów zapewnią wysoką efektywność zajęć
  • różny stopień trudności zadań umożliwi indywidualizację nauczania
  • zadania do pracy w grupie  zainspirują uczniów, pomogą nauczyć kultury dyskusji i porozumienia
  • przykłady wymaganych form wypowiedzi wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich redagowania oraz wzorcowymi pracami – skutecznie umożliwią uczniom nabycie wymaganych umiejętności twórczych