Matematyka podręcznik do klasy 8

Autorzy: Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja 

Numer dopuszczenia MEN ‒  899/5/2018 

Dzięki bogatemu wyborowi zadań osadzonych w kontekście praktycznym umożliwia uczniom nabycie umiejętności określonych w nowej podstawie. Zadania i ćwiczenia różnią się stopniem  trudności, umożliwiając przede wszystkim pogłębienie materiału.

Nauczyciel pracujący z tym podręcznikiem, ma pewność, że osiągnął założone w podstawie programowej cele.

zajrzyj do podręcznika    plan wynikowy i plan dydaktyczny